CÔNG TY TNHH - SX - TM - DV NHẬT LONG
NHAT LONG PLASTIC CO., LTD
envi

Sản phẩm

Bạt xanh-xanh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC (m) TRỌNG LƯỢNG (KG/BAO,CÂY)
X2 4m x 50m 22
X2-18 1m8 x 102m 19
X2-02 2m x 102m 22
X2-24 3m x 102m 26
X2-03 3m x 50m 16
X406 6m x 50m 33
X3 4m x 50m 25
X308-30 8m x 30m 27
X308-50 8m x50m 44
X5 4m x 50m 30
X506 6m x 50m 44
X508-30 8m x 30m 35
X508-50 8m x 50m 60

 

Tham khảo

Bạt ngũ sắc