CÔNG TY TNHH - SX - TM - DV NHẬT LONG
NHAT LONG PLASTIC CO., LTD
envi

Sản phẩm

Bạt ngũ sắc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BẠT NHỰA TARPAULINE NGŨ SẮC
PRODUCT NAME SIZE(M) WEIGHT (KG/BAGS,PLANT)
N900 4m x 50m 32
N902 2m x 102m 32
N906 6m x 50m 48
N908-50 8m x 50m 63

Tham khảo

Bạt trắng-xanh lá